Fundusze Europejskie - Program Regionalny

O firmie

Projektujemy i produkujemy meble, zabudowy oraz świadczymy usługi stolarskie.
Wyposażamy obiekty w krzesła i fotele, meble systemowe, meble metalowe...
Wytwarzamy systemy teczek zawieszanych do przechowywania dokumentów.


Błękitny anioł

Miło nam zakomunikować, że nasze produkty otrzymały ekologiczny znak błękitny anioł. Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) to najstarszy ekologiczny znak na świecie.Został wprowadzony ponad 35 lat temu w celu ochrony środowiska i człowieka z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Obecnie certyfikacja znakiem "Der Blaue Engel" obejmuje ponad 12 000 produktów.Przy przyznawaniu znaku Błękitnego Anioła obowiązują następujące, ogólne zasady:

 - oznaczane są nim produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby;

 - podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów;

 - w ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę także hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych;

 - bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania stanowią kryteria pomocnicze.

Szczegółowe informacje: www.blauer-engel.de/