Fundusze Europejskie - Program Regionalny

O firmie

Projektujemy i produkujemy meble, zabudowy oraz świadczymy usługi stolarskie.
Wyposażamy obiekty w krzesła i fotele, meble systemowe, meble metalowe...
Wytwarzamy systemy teczek zawieszanych do przechowywania dokumentów.


Registratura biurowa

Rozporządzenie z dn. 07.05 2017

W związku z pytaniami dotyczącymi przechowywania akt osobowych w 2018 roku publikujemy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Wielkopolska Jakość

W wyniku procesu certyfikacyjnego Modelu EFQM   „Wielkopolska Jakość” firma
SPIRAL Sp. z o.o. uzyskała tytuł laureata i uhonorowana została Certyfikatem Europejskiego Systemu Nagród.

 

uzyskała tytuł LAUREATA

 

Archiwizacja dokumentów - porady

Dokumenty i papiery zawsze będą się gromadziły na biurkach, ale można zastosować odpowiedni system panowania nad nimi...

Problematyka ochrony danych osobowych

Od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, zasada ochrony danych osobowych każdej osoby fizycznej zawarta jest także w regulacji...

Właściwa archiwizacja dokumentacji

Obiegu dokumentów oraz systemu przechowywania i archiwowania dokumentacji. Instrukcje wewnętrzne ustalające ład dokumentacyjny...